Phương Đông

ĐIỂN TÍCH - ĐIỂN CỐPhương Đông

Lạm bàn về câu :”Chưa đỗ ông nghè đã đe ...

Câu nói dân gian quen thuộc trên hẳn là hầu hết chúng ta đều biết và hiểu qua ý nghĩa ...
ĐIỂN TÍCH - ĐIỂN CỐPhương Đông

NGUỒN GỐC CỤM TỪ “CỬU NGŨ CHÍ TÔN”

Người ta thường gọi các bậc đế vương cổ đại là “chân long thiên tử, cửu ngũ chí tôn” 真龙天子, 九五至尊. Tại ...
ĐIỂN TÍCH - ĐIỂN CỐPhương Đông

Tang bồng – hoài bão nam nhi

“Tang bồng” vốn là cách nói vắn tắt của thành ngữ “Tang hồ bồng thỉ”. Trong đó, “tang” là cây ...
ĐIỂN TÍCH - ĐIỂN CỐPhương Đông

Công danh một giấc phù du

Trong “Nam Kha ký thuật” của Lý Công Tá đời nhà Đường có kể truyện Thuần Vu Phần nằm mộng thấy chàng đến nước ...
ĐIỂN TÍCH - ĐIỂN CỐPhương Đông

Hòa thị Bích – Ngọc quý chỉ được nhận ra ...

“Hòa thị Bích” có nghĩa “Ngọc của họ Hòa”. Từ lâu, “Hòa thị Bích” đã trở thành một điển cố ...
ĐIỂN TÍCH - ĐIỂN CỐPhương Đông

Điển tích về sông Tiêu Tương

Kim Kiều chỉ cách nhau bức tường hoa, nhưng chàng nàng đã cho rằng lễ giáo như thành lũy đã ...
ĐIỂN TÍCH - ĐIỂN CỐPhương Đông

Điển tích Phượng cầu Hoàng

Tư Mã Tương Như, tự Trường Khanh, người ở Thành Đô đời nhà Hán. Người rất đa tài, văn hay, ...
ĐIỂN TÍCH - ĐIỂN CỐPhương Đông

Điển tích “chim liền cánh, cây liền cành”

Chinh phụ ngâm khúc của Đặng Trần Côn (bản dịch Đoàn Thị Điểm) có câu: “Thiếp xin về kiếp sau ...
ĐIỂN TÍCH - ĐIỂN CỐPhương Đông

Điển tích Hoa đào năm ngoái còn cười gió đông

Thôi Hộ, một danh sĩ đời nhà Đường (618-907), nhân dự hội Đạp Thanh đến Đào Hoa Trang, gõ cửa ...
ĐIỂN TÍCH - ĐIỂN CỐPhương Đông

Điển tích “Cao sơn lưu thủy” và tình tri âm ...

Điển tích được sử dụng trong một số câu thơ:   Rằng “Nghe nổi tiếng cầm đài, Nước non luống ...