ÁNG VĂN HAY

ÁNG VĂN HAY

Dự chư tỳ tướng hịch văn (Hịch tướng sĩ)

Ta thường nghe:  Kỷ Tín đem mình chết thay, cứu thoát cho Cao Đế;  Do Vu chìa lưng chịu giáo, ...
ÁNG VĂN HAY

Văn tế Trương Quỳnh Như – Phạm Thái

“Văn tế Trương Quỳnh Như” là tác phẩm văn chương hiếm hoi của Việt Nam trung đại có nội dung ...
ÁNG VĂN HAY

Cách uống trà – Vũ Trung Tùy Bút

“Vũ trung tùy bút” – Tùy bút trong mưa được viết bởi Phạm Đình Hổ, một danh sĩ đời Lê ...
ÁNG VĂN HAYTác phẩm Việt Nam

Chuyện chức Phán sự đền Tản Viên (Trích Truyền kỳ ...

“Truyền kỳ mạn lục” là tập truyện chí dị chí quái được viết bởi Nguyễn Dữ, một danh sĩ thời ...
ÁNG VĂN HAY

Chuyện cây gạo (Trích Truyền kỳ mạn lục)

“Truyền kỳ mạn lục” là tập truyện chí dị chí quái được viết bởi Nguyễn Dữ, một danh sĩ thời ...
ÁNG VĂN HAY

GẶP TIÊN Ở HỒ LÃNG BẠC (Trích Thánh Tông Di ...

Khi ta còn ở tiềm để (1), yêu gương nước phía tây thành tám cảnh thanh quang (2), tìm dấu ...
ÁNG VĂN HAYGóc hồi ký

Đốt lò hương cũ (5): Cơn say chưa tỉnh

Những cơn say như thế cứ liên miên tiếp diễn, suốt một năm trời. Không mấy ngày, từ căn nhà ...
ÁNG VĂN HAY

Truyện hai Phật cãi nhau (Trích Thánh Tông Di Thảo)

“Thánh Tông Di Thảo” là những ghi chép về chuyện thần tiên ma quái, tương truyền là do Lê Thánh ...
ÁNG VĂN HAY

Lời đề tựa Nam Ông mộng lục

“Nam Ông mộng lục” là tác phẩm của Hồ Nguyên Trừng (1374-1446), con trai cả của Hồ Qúy Ly, viết ...
ÁNG VĂN HAY

“Nghệ Vương thủy mạt” trích từ “Nam Ông mộng lục”

Mặc dù phải sống lưu vong ở nước người, Hồ Nguyên Trừng (1374 – 1446) vẫn tưởng vọng về cố ...