THƠ HAY

Tác phẩm Việt NamTHƠ HAY

Những bài thơ hay của Dương Khuê

Dương Khuê (1839-1902) là nhà thơ nổi tiếng Việt Nam thế kỷ 19. Ông thuộc vào một trong những lớp ...
Tác phẩm Việt NamTHƠ HAY

Thơ chữ Hán của Nguyễn Khuyến

Nguyễn Khuyến (1835 – 1909) là một trong số những nhà Nho tài tử nổi tiếng vào thế kỷ 19. ...
Tác phẩm Việt NamTHƠ HAY

Những bài thơ hay của Bà huyện Thanh Quan

Bà huyện Thanh Quan (1805 – 1848) là nữ thi sĩ tài danh của Việt Nam trong thời kỳ phức ...
Tác phẩm Việt NamTHƠ HAY

Những câu thơ hay nhất trong “Cung oán ngâm khúc” ...

“Cung oán ngâm khúc” của Nguyễn Gia Thiều cùng bản dịch “Chinh phụ ngâm khúc” của Đoàn Thị Điểm, truyện ...
Tác phẩm Việt NamTHƠ HAY

Những bài thơ hay của Nguyễn Gia Thiều

Nguyễn Gia Thiều (1741 – 1798) là một tác gia đa tài của Việt Nam vào giai đoạn phức tạp ...
Tác phẩm Việt NamTHƠ HAY

Long Thành cầm giả ca – Nguyễn Du

“Long Thành cầm giả ca” nằm trong tập “Bắc Hành Tạp Lục” của Nguyễn Du, thể hiện tâm sự của ...
Tác phẩm Việt NamTHƠ HAY

Văn tế thập loại chúng sinh – Nguyễn Du

“Văn tế thập loại chúng sinh” của Nguyễn Du là một bài tế những vong hồn đại diện cho các ...
Tác phẩm Việt NamTHƠ HAY

Những câu thơ hay nhất trong “Đoạn trường tân thanh” ...

Nguyễn Du (1766 – 1820) là một trong những nhà thơ xuất sắc nhất ở giai đoạn cuối của thơ ...
Tác phẩm Việt NamTHƠ HAY

Những bài thơ hay nhất của Phạm Thái

Phạm Thái (1777 – 1813) là một trong số những nhà thơ xuất sắc nhất của thế kỷ 17 -18, ...
Tác phẩm Việt NamTHƠ HAY

Thơ Nôm Hồ Xuân Hương – Những bài hay nhất

Thơ Nôm của Hồ Xuân Hương có thể nói là những bài thơ xuất sắc và độc đáo nhất của ...