Hướng dẫn đọc

GIỚI THIỆU SÁCHHướng dẫn đọc

Tính cách tôn nghiêm và tinh túy của đọc sách

Nói đến sự tôn nghiêm, tức là muốn khuyên các bạn nên “gây chung quanh những lúc đọc sách của ...
GIỚI THIỆU SÁCHHướng dẫn đọc

Nguyễn Duy Cần bàn về sự tập trung tinh thần

 Muốn có được một nền tảng văn hoá vững vàng phải biết thống nhất tất cả sự hiểu biết cùng ...
GIỚI THIỆU SÁCHHướng dẫn đọc

Viết và đọc tiểu thuyết (6): Đọc tiểu thuyết

Cái thú đọc sách, đọc tiểu thuyết tôi đã nói đến rất nhiều ở những mục trên. Nhân loại còn ...
GIỚI THIỆU SÁCHHướng dẫn đọc

Viết và đọc tiểu thuyết (5): Văn trong tiểu thuyết

Văn trong tiểu thuyết. “Trong tiểu thuyết, không cần văn chương”. Tôi nói thế chắc có nhiều người muốn cãi ...
GIỚI THIỆU SÁCHHướng dẫn đọc

Viết và đọc tiểu thuyết (4): Viết tiểu thuyết

Đây là phần nói về việc viết tiểu thuyết, (vẫn là cái ý muốn viết những cuốn sách hay và ...
GIỚI THIỆU SÁCHHướng dẫn đọc

Viết và đọc tiểu thuyết (3): Vấn đề “nghệ thuật ...

Có ba phái: 1. Phái thứ nhất chủ trương “Vẽ để mà vẽ, hát để mà hát, viết để mà ...
GIỚI THIỆU SÁCHHướng dẫn đọc

Viết và đọc tiểu thuyết (2): Nói chung về tiểu ...

Những điều lầm lỗi. Trước hết tôi nói về ý định của một người muốn viết một cuốn sách có ...
GIỚI THIỆU SÁCHHướng dẫn đọc

Viết và đọc tiểu thuyết (1): Mấy lời nói đầu

Đây là một cuốn sách viết để bất cứ người nào cũng có thể hiểu được miễn là biết đọc ...