Lý thuyết phê bình

Các khái niệmLý thuyết phê bìnhTỔNG QUAN VĂN HỌC

Bài dẫn nhập: Hình thức, phong cách và thể loại ...

1. Dẫn nhập: hình thức, phong cách và thể loại văn chương          Tôi xin bắt đầu ...
Các khái niệmLý thuyết phê bìnhTỔNG QUAN VĂN HỌC

PHÂN TÂM HỌC VÀ VĂN HỌC

Jean Bellemin-Noël “Các nhà thơ và các nhà tiểu thuyết là những đồng minh quý báu của chúng ta, và ...
KhácLý thuyết phê bìnhNGHĨ VỀ VIẾTTỔNG QUAN VĂN HỌCTriết lý cái đẹp

GIÁ TRỊ CỦA NGHỆ THUẬT

Tại sao hoạ sĩ vẽ? Vì sao có những người lao vào các hoạt động trừu tượng chẳng phải để ...
Điểm sáchGIỚI THIỆU SÁCHLý thuyết phê bìnhTỔNG QUAN VĂN HỌC

Sách hướng dẫn lý thuyết phê bình văn chương trên ...

Văn chương là di sản khổng lồ nhất của nền văn minh nhân loại. Dù có rất nhiều định nghĩa ...
Lý thuyết phê bìnhTỔNG QUAN VĂN HỌC

NGHIÊN CỨU VĂN HỌC PHẢI TRỞ THÀNH KHOA HỌC

Y. Lotman Lời người dịch: Y.M. Lotman công bố tiểu luận này trên tạp chí “Những vấn đề văn học”, ...
Lý thuyết phê bìnhTỔNG QUAN VĂN HỌC

Sức mạnh của tưởng tượng thi ca – Những khởi ...

Lời người dịch: W. Dilthey và trường phái lịch sử – tinh thần Wilhelm Dilthey (1833-1911) là người sáng lập ...