Lý thuyết phê bình

Lý thuyết phê bìnhTỔNG QUAN VĂN HỌC

Mấy lối giảng thơ

Giảng thơ có nhiều lối. Chữ trinh kia cũng còn ba bảy đường, huống nữa chữ thơ. Thơ có thể ...
Lý thuyết phê bìnhTỔNG QUAN VĂN HỌC

Cái chết của Chủ nghĩa hậu hiện đại và xa ...

Trước mặt tôi là bài mô tả một đơn vị học trình(module) chuyển tải từ website của khoaAnh văn  thuộc ...
Lý thuyết phê bìnhTỔNG QUAN VĂN HỌC

THI PHÁP HỌC – LỊCH SỬ VÀ VẤN ĐỀ

Từ giữa Thế kỷ 20, công việc nghiên cứu, lý luận, phê bình văn học theo tinh thần Thi pháp ...
Lý thuyết phê bìnhTỔNG QUAN VĂN HỌC

The Paris Review – Nghệ thuật Hư cấu số 39: ...

Phỏng vấn do Ronald Christ thực hiện Buổi phỏng vấn này thực hiện vào tháng Bảy năm 1966, trong buổi ...
Lý thuyết phê bìnhTỔNG QUAN VĂN HỌC

VĂN HỌC ĐÃ GIÚP CHÚNG TA BIẾT GÌ VỀ NHỮNG ...

Có ba lĩnh vực trong đời sống tinh thần của nhân loại mà các nhà triết học, các nhà đạo ...
Các khái niệmLý thuyết phê bìnhTỔNG QUAN VĂN HỌC

Bài dẫn nhập: Hình thức, phong cách và thể loại ...

1. Dẫn nhập: hình thức, phong cách và thể loại văn chương          Tôi xin bắt đầu ...
Lý thuyết phê bìnhTỔNG QUAN VĂN HỌC

Lý thuyết truyện kể của Y.M.Lotman

Yuri Mikhailovich Lotman (1920 – 1993) là người sáng lập và là thủ lĩnh của Trường phái Tartus – Moskva. Trường phái ...
Lý thuyết phê bìnhTỔNG QUAN VĂN HỌC

Về một số chức năng của văn chương

Chuyện kể lại, và nếu không có thật thì đây vẫn là một câu chuyện hay, rằng Stalin từng hỏi ...
Các khái niệmLý thuyết phê bìnhTỔNG QUAN VĂN HỌC

PHÂN TÂM HỌC VÀ VĂN HỌC

Jean Bellemin-Noël “Các nhà thơ và các nhà tiểu thuyết là những đồng minh quý báu của chúng ta, và ...
HỌC VIẾTKhácLý thuyết phê bìnhTỔNG QUAN VĂN HỌCTriết lý cái đẹp

GIÁ TRỊ CỦA NGHỆ THUẬT

Tại sao hoạ sĩ vẽ? Vì sao có những người lao vào các hoạt động trừu tượng chẳng phải để ...