ÁNG VĂN HAY

ÁNG VĂN HAY

Dự chư tỳ tướng hịch văn (Hịch tướng sĩ)

Ta thường nghe:  Kỷ Tín đem mình chết thay, cứu thoát cho ...
ÁNG VĂN HAY

Văn tế Trương Quỳnh Như – Phạm Thái

“Văn tế Trương Quỳnh Như” là tác phẩm văn chương hiếm hoi ...
ÁNG VĂN HAY

Cách uống trà – Vũ Trung Tùy Bút

“Vũ trung tùy bút” – Tùy bút trong mưa được viết bởi ...
Load More

GIỚI THIỆU SÁCH

TỔNG QUAN VĂN HỌC

Góc hồi kýTỔNG QUAN VĂN HỌC

Đốt lò hương cũ (6): Tiếng cười kỳ tuyệt còn ...

NGHĨ VỀ VIẾT

NGHĨ VỀ VIẾTQuan niệm viết

THI SĨ THIÊNG LIÊNG – POETA SACER

Nhìn lại khoảng hai trăm năm gần đây của lịch sử có thể thấy nỗi lo âu theo kiểu cảm ...
NGHĨ VỀ VIẾTQuan niệm viết

BÀN VỀ TÍNH “PHẢN HỆ THỐNG” CỦA TRIẾT HỌC VÀ ...

Trích tiểu luận “Những tác phẩm và những con nhện” trong tập “Những di chúc bị phản bội” – Milan ...
NGHĨ VỀ VIẾTQuan niệm viết

VĂN HỌC ĐÃ GIÚP CHÚNG TA BIẾT GÌ VỀ NHỮNG ...

Có ba lĩnh vực trong đời sống tinh thần của nhân loại mà các nhà triết học, các nhà đạo ...
NGHĨ VỀ VIẾTQuan niệm viết

THI SĨ DẤN THÂN GÌ?

“Nghệ thuật vị nghệ thuật hay nghệ thuật vị nhân sinh?” là một tranh luận lâu đời giữa các nhà ...
NGHĨ VỀ VIẾTQuan niệm viết

Tại sao chúng ta phải đọc văn chương?

Càng ngày, chúng ta càng ít đọc văn chương mà hài lòng với những cách tiếp nhận thông tin rời ...
NGHĨ VỀ VIẾTQuan niệm viết

NGHỆ THUẬT VÔ DỤNG

Nghệ sĩ là người sáng tạo nên những tạo vật đẹp đẽ. Để biểu lộ nghệ thuật và che giấu ...
Load More