GIỚI THIỆU SÁCH

TỔNG QUAN VĂN HỌC

TỔNG QUAN VĂN HỌCTriết lý cái đẹp

Oscar Schwartz – Máy tính có thể làm thơ?

HỌC VIẾT

HỌC VIẾTTiếng Việt thực hành

Biểu tượng lưỡi trong tiếng Việt

T.S Hoàng Kim Ngọc 1. Dẫn nhập Biểu tượng, theo Từ điển Petit Larousse, là “dấu hiệu hình ảnh, con ...
HỌC VIẾTQuan niệm viết

Hãy viết thật lòng, bất kể có làm ai đau ...

Sau khi xuất bản cuốn tiểu thuyết mới Tender is the Night năm 1934, F.Scott Fitzgerald yêu cầu Ernest Hemingway ...
HỌC VIẾTQuan niệm viết

Ham muốn được viết hay mất mát của văn chương

Chưa thời đại nào lại có nhiều người nung nấu hoài bão cháy bỏng được trở thành nhà văn như ...
HỌC VIẾTXây dựng văn bản

SƠ ĐỒ TRUYỆN KỂ

N.D. Tamarchenko,  V.Sch. Krivonos  Sơ đồ truyện kể Là mô hình cấu trúc ổn định về mặt lịch sử, là ...
Các khái niệmHỌC VIẾTTỔNG QUAN VĂN HỌCXây dựng văn bản

Văn bản là gì?

Paul Ricoeur Ông là nhà triết học Pháp có tư tưởng nằm ở hợp lưu của Hiện tượng học Husserl ...
HỌC VIẾTTiếng Việt thực hành

“Hán -Việt” và “thuần Việt”

Ðã có một thời người ta bài trừ hai chữ trực thăng và thay nó bằng mấy chữ máy bay lên thẳng, vì trực thăng là “từ ...
Load More