Các khái niệm

Các khái niệmTỔNG QUAN VĂN HỌC

Chủ nghĩa lãng mạn (Romanticism) trong văn chương

Chủ nghĩa lãng mạn là một trường phái, hay nói cụ thể hơn là thái độ và thiên hướng sáng ...
Các khái niệmTỔNG QUAN VĂN HỌC

CHỦ NGHĨA CỔ ĐIỂN VÀ TÂN CỔ ĐIỂN

Chủ nghĩa Cổ điển (Classicism) và Tân Cổ điển (Neoclassicism) là hai khái niệm được sử dụng để ám chỉ ...
Các khái niệmTỔNG QUAN VĂN HỌC

Khái niệm về thơ Siêu hình (Metaphysical poet)

Thơ siêu hình là một trong các loại hình thơ phát triển vào thế kỷ 17 tại Anh Quốc . ...
Các khái niệmTỔNG QUAN VĂN HỌC

CUỘC CÁCH MẠNG SIÊU THỰC

Gắn kết bằng tình bạn, đắm chìm trong những cảm hứng nghệ thuật , quay cuồng trong những đam mê, ...
Các khái niệmLý thuyết phê bìnhTỔNG QUAN VĂN HỌC

Bài dẫn nhập: Hình thức, phong cách và thể loại ...

1. Dẫn nhập: hình thức, phong cách và thể loại văn chương          Tôi xin bắt đầu ...
Các khái niệmLịch sử văn chươngTỔNG QUAN VĂN HỌC

“Nhà Nho tài tử”: Nguồn gốc, nội dung và ý ...

ĐOÀN LÊ GIANG (Suy nghĩ tiếp từ khái niệm nghiên cứu Nho giáo then chốt của GS.Trần Đình Hượu) Trong các ...
Các khái niệmTỔNG QUAN VĂN HỌC

TUYÊN NGÔN THỨ HAI CỦA CHỦ NGHĨA SIÊU THỰC

André Breton Chủ nghĩa siêu thục một phần chức năng quan trọng của nó là xem xét lại những quan điểm ...
Các khái niệmTỔNG QUAN VĂN HỌC

TUYÊN NGÔN THỨ NHẤT CỦA CHỦ NGHĨA SIÊU THỰC

André Breton   “Chỉ có trí nhớ là tự cho mình cái quyền cắt vụn giấc mơ...” (A. Breton) Chúng ta ...
Các khái niệmLý thuyết phê bìnhTỔNG QUAN VĂN HỌC

PHÂN TÂM HỌC VÀ VĂN HỌC

Jean Bellemin-Noël “Các nhà thơ và các nhà tiểu thuyết là những đồng minh quý báu của chúng ta, và ...
Các khái niệmKhácTỔNG QUAN VĂN HỌC

KHÔNG TƯỞNG VÀ PHẢN KHÔNG TƯỞNG TRONG VĂN HỌC

Những tư tưởng và mộng tưởng có tính không tưởng, giống như những tư tưởng và mộng tưởng khác, sinh ...