Triết lý cái đẹp

TỔNG QUAN VĂN HỌCTriết lý cái đẹp

THI SĨ THIÊNG LIÊNG – POETA SACER

Nhìn lại khoảng hai trăm năm gần đây của lịch sử có thể thấy nỗi lo âu theo kiểu cảm ...
TỔNG QUAN VĂN HỌCTriết lý cái đẹp

BÀN VỀ TÍNH “PHẢN HỆ THỐNG” CỦA TRIẾT HỌC VÀ ...

Trích tiểu luận “Những tác phẩm và những con nhện” trong tập “Những di chúc bị phản bội” – Milan ...
TỔNG QUAN VĂN HỌCTriết lý cái đẹp

THI SĨ DẤN THÂN GÌ?

“Nghệ thuật vị nghệ thuật hay nghệ thuật vị nhân sinh?” là một tranh luận lâu đời giữa các nhà ...
HỌC VIẾTKhácLý thuyết phê bìnhTỔNG QUAN VĂN HỌCTriết lý cái đẹp

GIÁ TRỊ CỦA NGHỆ THUẬT

Tại sao hoạ sĩ vẽ? Vì sao có những người lao vào các hoạt động trừu tượng chẳng phải để ...
HỌC VIẾTTriết lý cái đẹp

VĂN CHƯƠNG TỒN TẠI VÌ ĐIỀU GÌ?

Một trong những điều khó chịu hơn cả, nhưng lại rất căn bản, về con người đó là chúng ta ...
TỔNG QUAN VĂN HỌCTriết lý cái đẹp

LUẬN VỀ CÁI ĐẸP – DENIS DIDEROT

Trước khi đi vào cuộc truy tìm khó khăn nguồn gốc của cái đẹp, thoạt tiên, qua tất cả các ...
TỔNG QUAN VĂN HỌCTriết lý cái đẹp

Bộ não khi đọc tác phẩm hư cấu

Trong bối cảnh náo loạn của các phương tiện kỹ thuật số, những thói quen xưa cũ như đọc tiểu ...
HỌC VIẾTTriết lý cái đẹp

Bài giảng dành cho sinh viên nghệ thuật của Oscar ...

Nhưng, có thể, bạn sẽ nói với tôi rằng vẻ đẹp bên ngoài của thế giới hầu như đã đi ...
HỌC VIẾTTriết lý cái đẹp

Bài giảng dành cho sinh viên nghệ thuật của Oscar ...

Trong bài thuyết trình mà tôi hân hạnh được trình bày tối nay, tôi không kỳ vọng đưa ra cho ...