ĐIỂN TÍCH – ĐIỂN CỐ

ĐIỂN TÍCH - ĐIỂN CỐ

Tang bồng – hoài bão nam nhi

“Tang bồng” vốn là cách nói vắn tắt của thành ngữ “Tang hồ bồng thỉ”. Trong đó, “tang” là cây ...
ĐIỂN TÍCH - ĐIỂN CỐPhương Tây

ĐIỂN TÍCH VỀ MỐI TÌNH BUỒN CỦA SÉLÉNÉ VỚI ENDYMION

Nàng Séléné, nữ thần Mặt trăng, là con gái của Titan Hypérion. Titan Hypérion lấy Titanide Théia làm vợ, sinh ...
ĐIỂN TÍCH - ĐIỂN CỐPhương Đông

Công danh một giấc phù du

Trong “Nam Kha ký thuật” của Lý Công Tá đời nhà Đường có kể truyện Thuần Vu Phần nằm mộng thấy chàng đến nước ...
ĐIỂN TÍCH - ĐIỂN CỐPhương Tây

Tháp Babel và sự kiêu ngạo của con người

Tháp Babel (tiếng Hebrew: מגדל בבל‎ Migdal Bavel tiếng Ả Rập: برج بابل Burj Babil), trong Sách sáng thế, là ...
ĐIỂN TÍCH - ĐIỂN CỐPhương Đông

Hòa thị Bích – Ngọc quý chỉ được nhận ra ...

“Hòa thị Bích” có nghĩa “Ngọc của họ Hòa”. Từ lâu, “Hòa thị Bích” đã trở thành một điển cố ...
ĐIỂN TÍCH - ĐIỂN CỐPhương Tây

Điển tích về đôi cánh Icarus

Ngày xửa ngày xưa, đã lâu lắm rồi, có một người rất tài giỏi. Tên của ông là Daedalus. Với ...
ĐIỂN TÍCH - ĐIỂN CỐPhương Đông

Điển tích về sông Tiêu Tương

Kim Kiều chỉ cách nhau bức tường hoa, nhưng chàng nàng đã cho rằng lễ giáo như thành lũy đã ...
ĐIỂN TÍCH - ĐIỂN CỐPhương Tây

Điển tích Cái sừng sung túc Amalthée

Tuổi thơ ấu, Zeus ở đảo Crète, tuy phải xa mẹ (vì Rhéa sau khi sinh xong trở về Hy ...
ĐIỂN TÍCH - ĐIỂN CỐPhương Đông

Điển tích Phượng cầu Hoàng

Tư Mã Tương Như, tự Trường Khanh, người ở Thành Đô đời nhà Hán. Người rất đa tài, văn hay, ...
ĐIỂN TÍCH - ĐIỂN CỐPhương Tây

Điển tích Bộ quần áo mới của hoàng đế

“Bộ quần áo mới của hoàng đế” là điển tích lấy từ truyện cổ tích của Andersen, xa xưa hơn ...