Triết lý cái đẹp

KhácLý thuyết phê bìnhNGHĨ VỀ VIẾTTỔNG QUAN VĂN HỌCTriết lý cái đẹp

GIÁ TRỊ CỦA NGHỆ THUẬT

Tại sao hoạ sĩ vẽ? Vì sao có những người lao vào các hoạt động trừu tượng chẳng phải để ...
NGHĨ VỀ VIẾTTriết lý cái đẹp

VĂN CHƯƠNG TỒN TẠI VÌ ĐIỀU GÌ?

Một trong những điều khó chịu hơn cả, nhưng lại rất căn bản, về con người đó là chúng ta ...
NGHĨ VỀ VIẾTTriết lý cái đẹp

LUẬN VỀ CÁI ĐẸP – DENIS DIDEROT

Trước khi đi vào cuộc truy tìm khó khăn nguồn gốc của cái đẹp, thoạt tiên, qua tất cả các ...
NGHĨ VỀ VIẾTTriết lý cái đẹp

Bài giảng dành cho sinh viên nghệ thuật của Oscar ...

Nhưng, có thể, bạn sẽ nói với tôi rằng vẻ đẹp bên ngoài của thế giới hầu như đã đi ...
NGHĨ VỀ VIẾTTriết lý cái đẹp

Bài giảng dành cho sinh viên nghệ thuật của Oscar ...

Trong bài thuyết trình mà tôi hân hạnh được trình bày tối nay, tôi không kỳ vọng đưa ra cho ...