NGHĨ VỀ VIẾT

NGHĨ VỀ VIẾTQuan niệm viết

THI SĨ THIÊNG LIÊNG – POETA SACER

Nhìn lại khoảng hai trăm năm gần đây của lịch sử có thể thấy nỗi lo âu theo kiểu cảm ...
NGHĨ VỀ VIẾTQuan niệm viết

BÀN VỀ TÍNH “PHẢN HỆ THỐNG” CỦA TRIẾT HỌC VÀ ...

Trích tiểu luận “Những tác phẩm và những con nhện” trong tập “Những di chúc bị phản bội” – Milan ...
NGHĨ VỀ VIẾTQuan niệm viết

VĂN HỌC ĐÃ GIÚP CHÚNG TA BIẾT GÌ VỀ NHỮNG ...

Có ba lĩnh vực trong đời sống tinh thần của nhân loại mà các nhà triết học, các nhà đạo ...
NGHĨ VỀ VIẾTQuan niệm viết

THI SĨ DẤN THÂN GÌ?

“Nghệ thuật vị nghệ thuật hay nghệ thuật vị nhân sinh?” là một tranh luận lâu đời giữa các nhà ...
NGHĨ VỀ VIẾTQuan niệm viết

Tại sao chúng ta phải đọc văn chương?

Càng ngày, chúng ta càng ít đọc văn chương mà hài lòng với những cách tiếp nhận thông tin rời ...
NGHĨ VỀ VIẾTQuan niệm viết

NGHỆ THUẬT VÔ DỤNG

Nghệ sĩ là người sáng tạo nên những tạo vật đẹp đẽ. Để biểu lộ nghệ thuật và che giấu ...
NGHĨ VỀ VIẾTQuan niệm viết

TIÊU CHUẨN CỦA MỘT BÀI ĐIỂM SÁCH CÓ GIÁ TRỊ

Trong một thị trường sách rộng lớn với sự phát triển đa dạng, vàng thau lẫn lộn, thì hệ thống ...
NGHĨ VỀ VIẾTQuan niệm viết

Biết rõ mình đang viết gì

Việc viết văn xuôi cũng giống như một vị vua đang điều khiển dân chúng của mình (chính là các ...
NGHĨ VỀ VIẾTPhỏng vấnQuan niệm viết

Về một số chức năng của văn chương

Chuyện kể lại, và nếu không có thật thì đây vẫn là một câu chuyện hay, rằng Stalin từng hỏi ...
NGHĨ VỀ VIẾTQuan niệm viết

Viết cho mình hay viết cho người?

Tôi bắt đầu viết những bài thơ đầu tiên hồi lớp 3. Hồi đó tôi thường hay đi loanh quanh ...